MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 

  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum
  •  
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
http:/https://www.dyu.be/E-scooter-DYU-D1#filte...
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via 09 324 43 71
Mail: contact@dyu.be